Odstoupení od smlouvy

V případě, že se v souladu s obchodními podmínkami rozhodnete zboží vrátit, použijte doporučený text odstoupení od kupní smlouvy. Text prosíme doplňte a odešlete společně s vraceným zbožím bez jeho opotřebení a v originálním obalu zpět na naši adresu
 
Text dopisu:
 
kupující jméno, příjmení: ______________________
adresa: _____________________________________
email: ______________________________________
tel.: ________________________________________
 
EVSELECT s.r.o.
Nebovidy 223
664 48 Nebovidy
Česká republika
IČ: 04491785
 
DOPORUČENĚ


V __________________, dne ______________
 
Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
 
hodnotě ___________________ Kč, včetně DPH.
Toto jsem od Vás obdržel dne _______________
(číslo faktury _______________).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo __________________/_________, vedený u ________________
 
S pozdravem,


vlastnoruční podpis ____________________